Per gaudir d’una visita guiada cal adquirir una entrada i abonar el preu corresponent a la visita.

VISITES PROGRAMADES: DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

El Consorci ofereix un programa de visites guiades obertes al públic tots els dissabtes, diumenges i festius. 
Màxim, 30 persones en cada torn. Amb reserva prèvia.

  • 11.00 h català.

visita guiada conjunt monumental

  • 12.30 h castellà.

visita guiada conjunt monumental

-Informació i reserves al telèfon 973 23 06 53 (horari d'atenció: horaris d'obertura al públic de la Seu Vella)
-El fet de no arribar amb puntualitat pot suposar la pèrdua de la reserva
-Aquesta oferta pot resultar alterada en casos puntuals


PREUS

Visita guiada conjunt monumental:  5€ + PREU D'ENTRADA PER PERSONA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITES A DEMANDA

Fora de les visites de la programació pròpia del Consorci es poden efectuar visites guiades acompanyades per un guia, ja sigui personal propi del Consorci o bé un guia extern:

  • Amb guia propi del Consorci / No disponibles en caps de setmana ni festius

VISITA GUIADA GRUP REDUÏT (MÍNIM 1 PAX - MÀXIM 10 PAX): 50€

VISITA GUIADA GRUP (MÍNIM 11 - MÀXIM 24 PAX): 5€ per persona.

VISITA GUIADA GRUP (MÍNIM 25 - MÀXIM 30 PAX): 120€.

VISITES ESCOLARS

VISITA ESCOLAR (GRUP CLASSE) Entrada gratuïta
Visita combinada: 100 €
Seu Vella: 50 €
Castell del Rei / La Suda: 50 €

VISITA GRUPS ESCOLARS ADULTS (ENSENYAMENT REGLAT) Entrada gratuïta 
Visita combinada: 150€
Seu Vella: 75€
Castell del Rei/La Suda: 75€

  • Amb guia extern / Cada dia segons disponibilitat de les empreses externes de guies. Preu segons tarifa. Consulteu-ne disponibilitat al 973 230 653.
  • Es poden sol·licitar visites guiades fora de l’horari d’obertura dels monuments, però, en aquest cas, cal abonar:

- Entrades als monuments
- Servei de visita guiada
- Taxa d’obertura fora d’horari (200€ + IVA)