Es garanteix l'accesibilitat del Web recollint totes les recomanacions del World Wide Web Consortium (W3C) i altres organitzacions internacionals. L'objectiu ha estat crear un Web que treballi millor per a tots i que funcioni a qualsevol dispositiu d'accés a Internet.

 

Mida del text

Pot augmentar la grandària del text per defecte d’aquest lloc Web en qualsevol navegador de la forma següent:

  • Firefox: Faci clic en el menú "Visualitza", seleccioni l'opció de "Mida del Text" i després seleccioni "Augmenta". Seguint els mateixos passos i seleccionant l'opció "Restableix", tornarà a la mida de text per defecte.
  • Opera: Faci clic en el menú "Veure" i seleccioni "Escala". Aquesta opció pot augmentar o disminuir la grandària de la pàgina. Seleccioni 100% per tornar a veure la mida de la pàgina per defecte.
  • Safari: Faci clic en el menú "Veure" i esculli l'opció de "Augmentar mida del text". Per tornar a la mida de text per defecte esculli l'opció de "Reduir mida del text".
  • Internet Explorer: Faci clic en el menú "Veure", esculli l'opció de "Mida de Text" i després seleccioni "Més gran". L'opció "Mitjana" restableix el text a la mida per defecte.

 

Contingut

Informació present al lloc Web ha estat introduïda seguint les pautes d'Accessibilitat al Contingut del Web 1.0 (WCAG), incloent:

  • Descripcions textuals de tots aquells continguts (imatges, gràfics, etc.) que necessiten d'explicació textual.
  • Posicionament dels continguts mitjançant fulles d'estil en cascada CSS
  • Etiquetatge dels continguts

 

Validació del codi i estàndards

XHTML: Es compleix l'estàndard XHTML que facilita la correcta visualització en diferents navegadors.

CSS: es compleix amb l'estàndard de codi CSS 2.1

Enllaços trencats: s'ha revisat tota la Web per comprovar la no existència d'enllaços trencats.

També ens hem esforçat a aconseguir un nivell d'accessibilitat AA segons el quantificat respecte a la versió 1.0 del WCAG. No obstant això, som conscients que un nombre dels punts de comprovació del WCAG són subjectius i, encara que estem segurs que els hem complert honestament, pot haver-hi casos en els quals pugui donar-se una altra interpretació.