Per gaudir d’una visita guiada cal adquirir una entrada i abonar el preu corresponent a la visita.

VISITES PROGRAMADES: DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

El Consorci ofereix un programa de visites guiades obertes al públic tots els dissabtes, diumenges i festius. 
Màxim, 25 persones en cada torn. 
Amb reserva prèvia.

11.00 h català.
visita guiada general: Seu Vella + Castell del Rei  Durada: 1.30 h.
Atenció: els dies 25 i 26 de setembre la visita guiada general en català es substitueix per la visita temàtica "L'aigua oculta al Turó"

13.00 h castellà.
visita guiada general: Castell del Rei + Seu Vella  Durada: 1.30 h.


-Informació i reserves al telèfon 973 23 06 53 (horari d'atenció: horaris d'obertura al públic de la Seu Vella)
-El fet de no arribar amb puntualitat pot suposar la pèrdua de la reserva
-Aquesta oferta pot resultar alterada en casos puntuals


PREUS

Visita guiada general Seu Vella + Castell del Rei:  5€ + PREU D'ENTRADA PER PERSONA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITES A DEMANDA

Fora de les visites de la programació pròpia del Consorci es poden efectuar visites guiades acompanyades per un guia, ja sigui personal propi del Consorci o bé un guia extern:

  • Amb guia propi del Consorci / No disponibles en caps de setmana ni festius

VISITA GUIADA INDIVIDUAL I GRUPS REDUÏTS (MÍNIM 1 PAX - MÀXIM 29 PAX)
Visita completa: Seu Vella + Castell del Rei 5 € per persona + entrades (mínim 50 € + entrades)
Visita única Seu Vella: 3 € per persona + entrades (mínim 50 € + entrades)

VISITA GUIADA GRUPS (ENTRE 30 i 50 PAX) Degut a les restriccions d'aforament resultants de la COVID 19, aquesta visita no es realitza.
Visita completa: Seu Vella + Castell del Rei 150 € + entrades
Seu Vella: 75 € + entrades

VISITA ESCOLAR (GRUP CLASSE) Entrada gratuïta
Visita combinada: 100 €
Seu Vella: 50 €
Castell del Rei / La Suda: 50 €

VISITA GRUPS ESCOLARS ADULTS (ENSENYAMENT REGLAT) Entrada gratuïta 
Visita combinada: 150€
Seu Vella: 75€
Castell del Rei/La Suda: 75€

  • Amb guia extern / Cada dia segons disponibilitat de les empreses externes de guies. Preu segons tarifa. Consulteu-ne disponibilitat al 973 230 653.
  • Es poden sol·licitar visites guiades fora de l’horari d’obertura dels monuments, però, en aquest cas, cal abonar:

- Entrades als monuments
- Servei de visita guiada
- Taxa d’obertura fora d’horari (200€ + IVA)