Les visites guiades es poden fer individualment o en grup. Per gaudir d’una visita guiada cal adquirir una entrada i abonar el preu corresponent a la visita.

VISITES PROGRAMADES: DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

El Consorci ofereix un programa de visites guiades obertes al públic tots els dissabtes, diumenges i festius que inclouen la Seu Vella i el Castell del Rei/La Suda (màxim, 50 persones en cada torn). Es recomana reservar.

11.00 h català
13.00 h castellà

-Informació i reserves al telèfon 973 23 06 53
-El fet de no arribar amb puntualitat pot suposar la pèrdua de la reserva
-Aquesta oferta pot resultar alterada en casos puntuals

DURADA
1 h 30', aprox. En cas que s'opti pel guiatge d’un únic monument, la durada és d’1 h, aprox.

PREUS

Visita completa: 5 € + entrada per persona
Visita única Seu Vella: 3 € + entrada per persona

VISITES A DEMANDA

Fora de les visites de la programació pròpia del Consorci es poden efectuar visites guiades acompanyades per un guia, ja sigui personal propi del Consorci o bé un guia extern:

  • Amb guia propi del Consorci / No disponibles en caps de setmana ni festius

VISITA INDIVIDUAL (MÍNIM 1 PAX - MÀXIM 25 PAX)
Visita completa: 5 € per persona + entrades (amb un mínim de 50 € + entrades)
Visita única Seu Vella: 3 € per persona + entrades (amb un mínim de 50 € + entrades)

VISITA GRUPS (MÍNIM 25 - MÀXIM 50 PAX)
Visita completa: 150 € + entrades
Seu Vella: 75 € + entrades

VISITA ESCOLAR (GRUP CLASSE) Entrada gratuïta
Visita combinada: 100 €
Seu Vella: 50 €
Castell del Rei / La Suda: 50 €

VISITA GRUPS ESCOLARS ADULTS (ENSENYAMENT REGLAT) Entrada gratuïta (MÍNIM 25 - MÀXIM 50 PAX)
Visita combinada: 150€
Seu Vella: 75€
Castell del Rei/La Suda: 75€

  • Amb guia extern / Cada dia segons disponibilitat de les empreses externes de guies. Preu segons tarifa. Consulteu-ne disponibilitat al 973 230 653.
  • Es poden sol·licitar visites guiades fora de l’horari d’obertura dels monuments, però, en aquest cas, cal abonar:

- Entrades als monuments
- Servei de visita guiada
- Taxa d’obertura fora d’horari (200€ + IVA)