Sol·licitud lloguer d'espais

/ / :
/ / :

Important: En previsió de possibles problemes d’enviament d’aquest formulari, si passats dos dies laborables, no ha rebut resposta per part del Consorci, li preguem contacti directament a actes@turoseuvella.cat o bé per tel. 973 230 653 dins dels horaris d’obertura del monument.

-La presentació d'aquest full no pressuposa la seva autorització.

-El Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida us enviarà un pressupost que caldrà que confirmeu.

Protecció de dades. Totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).