L’accessibilitat al Turó és un dels principals eixos de treball d’aquests darrers temps, en aquest apartat es fa un recull dels canvis més significatius en quant a accessos i zones de recent creació. Una de les principals millores ha estat l’habilitació de punts per al desencotxament i aparcament per autocars, facilitant així, l’arribada i la sortida de grups de visitants al monument. Per a una informació detallada dels itineraris d’arribada i sortida al Turó, tant per a vianants com per a vehicles adjuntem un document en el següent enllaç de descarrega.

-ACCESSOS AL TURÓ DE LA SEU VELLA (pdf)

-ACCESSIBILITAT VEHICLES PERSONES AMB MOBILITAT REDUïDA

-HORARI DE TANCAMENT NOCTURN DEL RECINTE DEL TURÓ: de 0:30 a 7 h.

-No es permet l’entrada d’animals de companyia a l’interior dels monuments, excepte el gos pigall.