En aquesta capella, situada als peus de la nau de l’Epístola, es troben les pintures més ben conservades de tota la catedral. Datades pels volts de 1330, representen, emmarcat per un gran arc, un calvari als peus del qual hi ha agenollat el fundador de la capella, Guillem Soler. Diferents personatges acompanyen l’escena, que, situada a la part frontal, formaria part d’un programa més ampli representat als laterals de la capella, tot i que aquests es trobin en molt mal estat de conservació.