L’excepcionalitat de les pintures de l’absis principal cal buscar-la en la seva iconografia. Les pintures, concebudes com un gran retaule mural, s’estructuren en diferents registres i compartiments on es narren escenes corresponents al cicle de la infància de Crist, Passió i Dormició de Maria. Una mirada atenta, malgrat el seu estat de deteriorament, encara permet identificar alguns passatges: Anunciació, Visitació, Naixement, Epifania, Crucifixió, Resurrecció... Datades durant el primer terç del segle XIV, les pintures quedaren en part malmeses per la construcció de la porta d’accés a la sagristia i l’obertura de l’armari que havia de contenir la relíquia del Sant Drap.