Les poques restes pictòriques conservades a la Seu Vella, tant a l’interior com a l’exterior, són una mostra de les tasques d’embelliment que molt probablement ja s’iniciaren amb anterioritat a la consagració de l’església l’any 1278. La tècnica emprada majoritàriament és el fresc, per bé que també hi ha algun exemple de pintura al tremp, encara que menys freqüent.

De la mateixa manera que en l’escultura, les influències del sud de França hi seran presents juntament amb altres de procedents de centres artístics situats al nord de Catalunya. Pel que fa a la cronologia, la majoria s’adscriuen al segle XIV dins del gòtic lineal.

La policromia recuperada i restaurada es troba a l’interior de capelles on en decora els murs, però sense deixar de banda que la policromia també es féu extensible a l’escultura arquitectònica.