Coneguda amb aquest nom perquè era l’accés obligat dels nens que havien de rebre el baptisme, la Porta dels Fillols repeteix pràcticament el projecte escultòric de la porta de la nau central que fou el seu model a seguir. Els mateixos motius ornamentals hi tornen a ser presents de forma exuberant en arquivoltes, àbacs, capitells i frisos per acabar en una imponent cornisa.

La Porta dels Fillols també serà coneguda com el Portal de la Seu, ja que aquest és l’accés principal en aquesta banda de la catedral. És considerada un dels paradigmes de l’anomenada Escola de Lleida, que difondrà el seu característic repertori escultòric en altres punts de Catalunya, Aragó i València.