Encarada al Castell del Rei, és un dels dos accessos al transsepte de l’església juntament amb la Porta de l’Anunciata. És sòbria i austera, com la resta de la catedral en aquest sector. Concebuda com un cos sobresortint, com les altres portes del temple, la Porta de Sant Berenguer és la més senzilla de totes. L’única decoració escultòrica es troba a la cornisa de coronament, delicadament cisellada, i al crismó que es localitza a la part central. Molt probablement fou la primera porta que es construí i la que fixà d’alguna manera les pautes estructurals que calia seguir a la resta de portalades.