Porta oposada a la de Sant Berenguer, és considerada el punt de partida de l’Escola de Lleida, ja que concentra en arquivoltes, àbacs i capitells tot un món de petites figures contingudes en motius vegetals o sanefes que posteriorment troben la seva màxima expressió a la porta de la nau central del temple i a la Porta dels Fillols.

El seu nom prové de les dues imatges que presidien les fornícules situades a banda i banda de la porta, l’arcàngel Sant Gabriel i la verge Maria, avui al Museu de Lleida: diocesà i comarcal. També es coneguda com el Portal del Bisbe, perquè està situada enfront de l’antic Palau Episcopal, desaparegut l’any 1707.

El seu aspecte actual és fruit d’una restauració acurada que ha permès recuperar una petita però importantíssima part de la seva policromia original, especialment a les mènsules de suport i en la salutació angèlica que, interrompuda per un crismó, es llegeix per sota.