Situada al costat dret de l’absis principal, fou fundada per Ot el Vell l’any 1328 com a panteó dinàstic del llinatge. Del projecte funerari ideat per a la capella, en queden diversos fragments de les sepultures masculina i femenina, mentre que dels tres altars que s’hi bastiren només n’hi ha constància documental. Fou sens dubte una de les capelles més luxoses de tota la catedral, malgrat l’aspecte desafortunat que l’ús militar li destinà.