La seva construcció anà pràcticament paral•lela a la de la veïna capella dels Montcada, tot i que a diferència d’aquesta es tracta d’una capella de nova construcció, mentre que la dels Montcada aprofità part dels paraments de l’absidiola romànica precedent. Fou l’espai que el bisbe de Lleida Ferrer Colom féu erigir com a solemne espai d’enterrament privat. Del seu sepulcre monumental, només se’n conserven fragments del relleu funerari.