Fou construïda durant la primera meitat del segle XIV a l’exterior del temple, en un lloc realment privilegiat, al costat de la Porta dels Fillols i a la banda de la catedral que sempre rebé un tractament més sumptuós. Fou el bisbe de Lleida Arnau Sescomes qui la féu erigir, per bé que ell s’enterrà a Tarragona, motiu pel qual la capella quedà destinada com a panteó familiar. A l’interior s’hi conserven diferents osseres i importants restes de policromia. Entre els anys 2002 i 2003, s’hi instal•laren vitralls de colors, obra de l’artista lleidatà Àngel Jové.