La història d’un lloc també es forja de petites històries.

Les llegendes en són un bon exemple. A banda, però, d’aquests relats, que sens dubte entusiasmen grans i petits, hi ha petites històries que permeten omplir de vida uns espais transformats per la pròpia història. Ni la Seu Vella és la catedral medieval que fou, ni el Castell del Rei, el palau reial que acollí grans esdeveniments polítics. Tampoc el turó és el que era.

No obstant això, hi ha dades extretes de la documentació antiga i moderna que permeten atansar-nos-hi, fer-hi una ullada, reviure moments i situacions, posar nom als seus protagonistes...

De petites històries, n’hi ha moltes. N’hem seleccionat unes quantes.