Termes i condicions d'ús del lloc web www.turoseuvella.cat

Aquest és un lloc web que El Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes de Lleida i de tots els usuaris i usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu és oferir servei i informació, –així mateix, projectar i donar a conèixer El Conjunt Monumental del Turó de la Seu vella de Lleida i la seva activitat.

Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de ser publicats formalment al BOE, DOGC, BOP i en altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

El Consorci del Turó de la Seu Vella no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d'enllaços o altres sistemes.

El Consorci del Turó de la Seu Vella no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències que constin per determinats documents i aplicatius.

Totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).

El Consorci del Turó de la Seu Vella no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades i qualsevol altre material, són propietat del Consorci del Turó de la Seu Vella, d'algun institut, empresa o organisme vinculat al mateix Consorci o bé de tercers.

El Consorci del Turó de la Seu Vella es reserva el dret de canviar, modificar, ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d'aquest lloc web en qualsevol moment i sense previ avís.

L'interès del Consorci del Turó de la Seu Vella és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi la finalitat per a la qual ha estat creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles malfuncions i anomalies en el seu funcionament.

El Consorci del Turó de la Seu Vella podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, li aconsellem que els consulti amb una periodicitat raonable per si s'hi produeixen canvis. Totes les modificacions que s'introdueixin entraran en vigència en el mateix moment de la seva publicació en aquest lloc web.

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, etc., podeu adreçar-vos a:

CONSORCI DEL TURÓ DE  LA SEU VELLA DE LLEIDA

Turó Seu Vella s/n, 25002, Lleida

973 230 653

turoseuvella@turoseuvella.cat

Els usuaris i usuàries poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició que li atorga la Llei Orgànica vigent de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) sobre les seves dades, sol•licitant-ho amb prèvia identificació, personalment, per telèfon, per correu, fax o correu electrònic al Consorci del Turó de la Seu Vella a l’adreça citada anteriorment.

Els possibles conflictes relatius amb aquest lloc web es regiran exclusivament per el dret que afecta l'Estat Espanyol i a la comunitat autònoma de Catalunya, sent els jutjats de Lleida els únics competents. Tots els usuaris i usuàries accepten el compliment i respecte d'aquesta clàusula.