La ciutat de Lleida, com altres ciutats, amaga sota el seu subsòl part de la seva història. En el cas del turó, les excavacions portades a terme els darrers anys han permès recuperar materials ceràmics, numismàtics, objectes, etc., i posar al descobert una petita però interessantíssima mostra dels diferents moments d’ocupació viscuts al turó i ocults sota la fortificació militar.
Malgrat haver avançat en el coneixement d’aquestes primeres fases, encara no es pot afirmar amb rotunditat l’existència de l’Iltirta ibèrica, mentre que de la ciutat romana d’Ilerda s’han localitzat diferents estructures que permeten parlar d’una ciutat organitzada i encerclada per una muralla des d’època republicana.
Més importants són les restes constructives adscrites a l’ocupació islàmica que permeten constatar una activitat ininterrompuda en tota la superfície del turó des del segle X fins a la conquesta de la ciutat l’any 1149. A partir d’aquesta data, el turó fou profundament remodelat fins a convertir-lo en un excel·lent barri gòtic, fonamentalment eclesiàstic, però també noble, residencial i universitari. El barri fou totalment arrasat entre els segles XVII i XVIII, a excepció de la Seu Vella i el Castell del Rei, úniques edificacions que han perdurat fins als nostres dies.

Imatge dreta: Fragment de ceràmica ibèrica
Crèdits de la imatge: Servei d'Arqueologia/Ajuntament de Lleida