El tram de muralla romana conservat es troba localitzat a pocs metres de la Porta del Lleó. La seva construcció és anterior a l’obtenció per part d’Ilerda de l’estatus municipal (26-16 aC) durant el regnat de l’emperador August. Fou construïda aprofitant el rocam d’aquella zona i, posteriorment i al mateix lloc, s’hi afegiren la muralla de tancament de l’alcassaba andalusina (IX-X), la muralla medieval (XIV) i la de la fortificació militar (XIX).