Seguint la dinàmica dels segles anteriors, el turó fou novament un escenari bèl•lic. Completada l’obra de fortificació, les intervencions seran mínimes en el decurs del conflicte (1936-1939), per bé que convé destacar la instal•lació de bateries antiaèries als baluards del Rei i de la Reina o el destí d’alguns espais del turó com a zones d’afusellament.
També hi hagué petites obres, com la construcció del refugi antibombardeig situat sota el Castell del Rei o la del búnquer construït a la banda del baluard de Louvigny, ambdues encara avui visibles. Finalment, la catedral fou convertida en un camp de concentració a partir del mes d’abril de 1938.