castelldelrei plantes

 

Planta del Castell del Rei / Suda. En color vermell es mostra la part que actualment es conserva.

Crèdits: Servei Municipal d'Arqueologia / Ajuntament de Lleida