6. L'empremta del governador

Dimecres 25, setembre del 2013

Imatge de la notícia 6. L'empremta del governador

Damunt de la porta Sobirana que dóna accés al castell reial, una tercera làpida corrobora Joan Carles Cristià de Landas, com a governador de Lleida l’any 1709.
 

D. JOANNES CAROLUS CHRISTIANUS DE LANDAS
COMES DE LOUVIGNI. ES BELGA. GENERALIS
ET GUBERNATORIS ILERDAE. FECIT 1709.


La figura del governador fou clau en l’ordenació dels territoris conquerits. El Decret de Nova Planta de la Reial Audiència del Principat de Catalunya signat el 16 de gener de 1716 imposà un nou règim polític. Territorialment, es crearen dotze corregiments al capdavant dels quals hi havia el corregidor, normalment un militar d’alta graduació encarregat de traslladar les ordres superiors i ocupar-se de tots els afers polítics, militars i judicials del seu corregiment. Per aquesta raó, sovint se’ls coneixia amb el nom de governadors. Lleida esdevingué la capital del segon corregiment més extens de Catalunya, però un dels menys poblats.


Passada la porta Sobirana, i abans d’arribar al castell reial, localitzaràs un nou QR.