ConjuntmonumentaldesdelaNII_900x400px.jpg

La Candidatura
Qualsevol candidatura al Patrimoni Mundial de la UNESCO és una tasca difícil i complexa. Això ha estat sempre així però sobretot ho és cada dia més. Els béns candidats, ja siguin culturals o naturals, opten a ser inscrits a la Llista del Patrimoni Mundial, establerta per la Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial Cultural i Natural. Aquesta Convenció, instrument jurídic vinculant per a tots els “Estats part” que la ratifiquen / accepten, va ser aprovada el 16 de novembre de 1972 durant la 17ª reunió de la Conferència General de la UNESCO, celebrada a París. http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055%26URL_DO=DO_TOPIC %26URL_SECTION=201.html

A dia d’avui són 193 els Estats que formen part d’aquesta Convenció. Des del 1978, any en el que es van inscriure els primers 12 béns a la Llista del Patrimoni Mundial, 1073 béns, (832 d’ells culturals, i la resta naturals i mixtes), repartits en 167 Estats, han estat inscrits en aquesta Llista. Això vol dir que encara hi han 26 Estats del món que no hi tenen cap bé inscrit. A tots els béns que hi són inscrits se’ls coneix com a béns del Patrimoni  Mundial o també, popularment, com a Patrimoni de la Humanitat. Espanya, amb 46 béns inscrits, és el tercer Estat del món amb més béns inscrits a la Llista, darrere de la Xina (52) i Itàlia (53). A Europa s’hi ubiquen prop de la meitat de tots els béns inscrits al món. Dels 46 béns espanyols inscrits, 4 són béns naturals, 2 són mixtes (naturals / culturals) i els 40 restants són béns culturals. És en  aquest  àmbit  del  patrimoni  cultural  en  el que es proposa d’inscriure la candidatura del Turó de la Seu Vella de Lleida, com a conjunt monumental. http://whc.unesco.org/fr/list/2