Claudevolta_transeptenord_esglsia.jpg

El Projecte
Fa més de 15 anys que la proposta de presentar una candidatura del Turó de la Seu Vella al Patrimoni Mundial va començar a ser de domini públic. L’ Associació Amics de la Seu Vella de Lleida hi té molt a veure en el naixement d’aquesta idea. L’experiència, arreu, ens ha ensenyat que, en la majoria dels casos, entre que sorgeix una idea com aquesta, fins que s’aconsegueix presentar una candidatura definitiva passen una colla d’anys. De fet, des de UNESCO s’aconsella que el procés d’elaboració d’una candidatura es faci sense presses per permetre una bona implicació i participació a tots els nivells, una bona recerca que garanteixi una argumentació sòlida, una redacció, documentació i presentació acurades i un temps i espai suficients per consultes, comparacions, anàlisis i relectures que assegurin la fortalesa de la candidatura. Cal a més tenir en compte que totes les candidatures han de seguir certes decisions i tràmits administratius, en els seus Estats respectius, que tenen els seus propis tempos. En aquest sentit cal entendre que tot el temps emprat fins ara no ha estat pas temps malbaratat, tot al contrari, i que tot l’esforç fet fins avui serà útil i ho agrairà el resultat final.

Dos fites importants

Mentrestant, aquests darrers anys, s’han produït dos fets molt importants per a aquesta candidatura:
1) La constitució del Consorci del Turó de la Seu Vella, el juny del 2009, entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Lleida, generant un ens de dret públic amb plena capacitat d’obrar per complir les seves finalitats entre les que cal ressaltar, com consta en els estatuts del Consorci, la de “gestionar aquest conjunt monumental, amb la finalitat d’impulsar, coordinar i dirigir les actuacions urbanístiques, de recerca científica, arqueològiques, de restauració, promoció i difusió que s’hi duguin a terme” i la de “promoure i difondre els valors patrimonials, històrics, científics i convivencials que el conjunt monumental ha atresorat a través de la seva història”.  http://www.turoseuvella.cat/

2) La inscripció, el gener del 2016, de la candidatura del Turó de la Seu Vella en la Llista indicativa nacional de l’Estat espanyol, pas previ i preceptiu per a poder presentar en el seu moment la candidatura definitiva a la UNESCO. Aquesta inscripció en la Llista indicativa nacional és, a més, el reconeixement per part de l’Estat de les possibilitats reals de la candidatura del Turó de la Seu Vella de ser presentada a candidata al Patrimoni Mundial. http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/?state=es&