05_CLAUSTRE_web_candidatura.jpg

El camí a recórrer
Des del mes d’octubre del 2017 la candidatura del Turó de la Seu Vella de Lleida, ha encarat l’etapa final, és a dir, la de la preparació del dossier definitiu. Aquest dossier s’alimenta  dels treballs fets fins avui i de les noves aportacions i reorientacions que des de la tardor passada s’hi estan incorporant amb un treball multidisciplinari coordinat pel Consorci.
Queden dos avaluacions importants per superar. La primera serà aquesta primavera del 2018 quan un primer document provisional i encara no complet de la candidatura s’examinarà en la reunió del Consejo del Patrimonio Histórico espanyol que hi haurà de donar, si escau, el vist i plau, amb les recomanacions que cregui oportunes. L’informe  favorable d’aquest primer document permetrà acabar de completar la candidatura i presentar-la a la següent reunió d’aquest mateix Consejo, la de la tardor del 2018, que donaria, també si escau, el vist i plau definitiu a la candidatura. A partir d’aquell moment seria decisió de l’Estat, concretament del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, escollir el moment de presentació de la candidatura davant la UNESCO.
La Generalitat de Catalunya que forma part, com la resta de CCAA, del Consejo del Patrimonio Histórico, és a qui correspon, a través de la Conselleria de Cultura, la presentació, al Consejo, de les propostes de candidatura i/o candidatures definitives ubicades a Catalunya, com és el cas del Turó de la Seu Vella de Lleida.