L’excepcionalitat en aquest cas cal buscar-la en el fet que es troba ubicada en una portalada exterior del segle XIII, exposada contínuament a les inclemències meteorològiques. La policromia recuperada sorprèn per la seva qualitat i potència de color. Es pot localitzar a les mènsules de suport de la cornisa, així com a la salutació angèlica, que després de la restauració es llegeix per sota: “AVE MARIA GRATIA PLENA D(omi)N(u)S TECU(m) BENEDICTA TU IN MULIERIBUS”.