Fou l’alimentació de pobres i pelegrins, la iconografia protagonista de les pintures procedents d’aquest àmbit destinat a socórrer els més necessitats. Les pintures mostren diferents personatges menjant i bevent al voltant d’una taula parada. El pa i el vi foren els principals aliments. En algunes de les pintures conservades apareixen inscripcions amb el nom dels benefactors que feren possible l’acte de caritat vers els pobres, així com el tipus d’ajuda que establien. Les pintures, conservades avui entre el Museu de Lleida: diocesà i comarcal i el Palau Episcopal, abasten un període situat entre la primera meitat del segle XIV i la primera meitat del segle XVI.