La policromia més rellevant en aquest cas procedeix de l’escultura arquitectònica, present tant a les mènsules de suport dels nervis de les voltes, com a l’heràldica dels nervis. A més a més, en un dels murs s’hi conserven unes pintures, molt malmeses, que probablement formarien part d’una escena més àmplia. Segons la documentació, aquesta escena estaria presidida per una Mare de Déu flanquejada per dos àngels, als peus de la qual es trobaria representat el fundador de la capella, Arnau Sescomes.