El buidat d’una important part de la plataforma d’accés al baluard de l’Assumpció ha permès recuperar de l’oblit la porta d’entrada a l’edifici de la Canonja i part del carrer adjacent que comunicaria molt probablement amb la Porta dels Apòstols. Es tracta d’un carrer esglaonat i pavimentat amb lloses de pedra. A la documentació antiga consta amb el nom del carrer de la Claustra, tot i que popularment era el carrer de les Grades Menors.