President:
Hble. Sr. Joan Manuel Tresserras i Gaju, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

 

Vicepresident:
Il•lm. Sr. Àngel Ros i Domingo, alcalde de Lleida

 

Vocals, per part de la Generalitat:
Sr. Miquel Pueyo i París, delegat del Govern de la Generalitat a Lleida
Sr. Jordi Roca i Armengol, director general de Patrimoni Cultural
Sr. Agustí Alcoberro i Pericay, director del Museu d’Història de Catalunya
Sr. Ferran Rella i Foro, director dels Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a Lleida.

 

Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sra. Marta Camps i Torrens, tinent d’alcalde i regidora d’Urbanisme
Sra. Montse Mínguez, tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda, Comerç i Turisme
Sra. Montse Parra i Albà, tinent d’alcalde i regidora de Cultura
Sr. Jesús Castillo, regidor d’Educació

 

Vocal, representant del Consell Científic del Consorci, amb veu i sense vot:
Dr. Frederic Vilà i Tornos

 

Vocal, representant del Consell Cívic i Social del Consorci, amb veu i sense vot:
Sr. Joan Ramon González Pérez

 

Secretari:
Sr. Josep Tort i Bardolet, director del Consorci