Sr. Ferran Rella, Sr. Jordi Roca, Sra. Marta Camps, Sra. Montse Parra i Sr. Josep Tort (com a secretari)
President del Consell Executiu: Sr. Ferran Rella

Direcció i equip tècnic del Consorci

El director del Consorci és nomenat pel seus òrgans de govern. Actualment ho és Josep Tort i Bardolet, historiador, veí de Lleida, amb una sòlida trajectòria de gestió cultural a la funció pública i una reconeguda activitat cívica i artística en els àmbits de la música i la divulgació de la història i el patrimoni.

L’equip del Consorci és un grup jove i emprenedor de professionals, format inicialment per les persones que treballaven a la Seu Vella i les noves incorporacions de tècnics altament qualificats. El Consorci promou una notable activitat educativa, turística i de programació cultural pròpia, a més d’acollir diferents esdeveniments públics i privats.

Consells Assessors

L’existència dels Consells Assessors ha de ser entesa com un marc de garanties del qual s’ha dotat el Consorci, atesa la magnitud i vàlua de l’objecte del seu treball: el patrimoni del Turó de la Seu Vella de Lleida. Per això, malgrat la preexistència de l’antic Patronat de la Seu Vella, ara es tracta de crear un nou entorn de participació, assessorament, consultoria i complicitat destinat a millorar la qualitat del servei que el nou ens de gestió ha de donar als ciutadans.