La gestió econòmica actual i futura del Turó compta amb la participació activa del món de l’empresa, de les finances i del comerç en la cura i difusió dels béns culturals. L’aportació privada, en metàl•lic o en espècie, té interessants i generoses contrapartides, atesa la magnitud del conjunt i el seu posicionament espectacular. Hem de destacar alguns exemples d’aquest patrocini, que obren una nova etapa en la gestió del Turó:

 

- Conveni del Consorci amb ICG Software, empresa líder mundial en aplicacions de programari al comerç i l’hoteleria (www.icg.es) . És el primer i el patrocinador i soci tecnològic més important, compromès amb el desenvolupament futur del Turó i els seus espais, així com en una notable millora de la gestió del Consorci en l’atenció als seus usuaris.

 

- Conveni amb NXT Telecom (http://www.nxt-telecom.com), que garanteix la connectivitat dels edificis i els serveis del Consorci i que donarà cobertura Wi-Fi a tot el Turó, fet que permetrà l’aplicació de noves tecnologies i eines de comunicació.

 

- Conveni amb SEMIC (www.semic.es), empresa de serveis i solucions TIC, especialitzada en ajudar als seus clients a integrar recursos tecnològics i humans, implicant-se en les seves necessitats i comprometent-se amb els seus objectius. Centra els seus serveis i solucions tant en l'empresa com en l'Administració pública, essent actualment una empresa de referència dins del sector de les noves tecnologies. Una sòlida base tecnològica, la innovació permanent, la qualitat de servei, una gestió eficaç i l'alta qualificació de més de 100 professionals, són la base de l'èxit de SEMIC. Els seus serveis professionals es realitzen en sis àrees tecnològiques: Gestió Empresarial, Solucions Internet, Proveïdor de Serveis d’Internet, Enginyeria de sistemes i telecomunicacions, Distribució i logística de producte i Formació. Empresa que ha facilitat la creació d’una magnífica pàgina web i els serveis que s’hi relacionen.