President:

Il•lm. Sr. Àngel Ros i Domingo, alcalde de Lleida

  

Vicepresident:
Hble. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

 

Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sra. Marta Camps i Torrens, tinent d’alcalde i regidora d’Urbanisme
Sra. Montse Parra i Albà, tinent d’alcalde i regidora de Cultura

Sr. Fèlix Larrosa Piqué, regidor de Turisme
Sr. Jesús Castillo, regidor d’Educació

 

Vocals, per part de la Generalitat:
Sr. Ramon Farré i Roure, delegat del Govern de la Generalitat a Lleida
Sr. Joan Pluma i Vilanova, director general de Patrimoni Cultural
Sr. Agustí Alcoberro i Pericay, director del Museu d’Història de Catalunya
Sr. Josep Borrell i Figuera, director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida.

  

Vocal, representant del Consell Científic del Consorci, amb veu i sense vot:
Dr. Frederic Vilà i Tornos

 

Vocal, representant del Consell Cívic i Social del Consorci, amb veu i sense vot:
Sr. Joan Ramon González Pérez

 

Secretari:
Sr. Josep Tort i Bardolet, director del Consorci