Relació de membres:

Sra. Marta Camps i Torrens, regidora d'Urbanisme

Sra. Montse Parra i Albà, regidora de Cultura

Sr. Joan Pluma i Vilanova, director general de Patrimoni Cultural

Sr. Josep Borrell i Figuera, director dels Serveis territorials de Cultura a Lleida

SECRETARI:

Sr. Josep Tort i Bardolet, director del Consorci 

PRESIDENTA DEL COMITÉ EXECUTIU:

Sra. Montse Parra i Albà, regidora de Cultura

 

Direcció i equip tècnic del Consorci

El director del Consorci és nomenat pel seus òrgans de govern. Actualment ho és Josep Tort i Bardolet, historiador, veí de Lleida, amb una sòlida trajectòria de gestió cultural a la funció pública i una reconeguda activitat cívica i artística en els àmbits de la música i la divulgació de la història i el patrimoni.

L’equip del Consorci és un grup jove i emprenedor de professionals, format inicialment per les persones que treballaven a la Seu Vella i les noves incorporacions de tècnics altament qualificats. El Consorci promou una notable activitat educativa, turística i de programació cultural pròpia, a més d’acollir diferents esdeveniments públics i privats.

 

Consells Assessors

L’existència dels Consells Assessors ha de ser entesa com un marc de garanties del qual s’ha dotat el Consorci, atesa la magnitud i vàlua de l’objecte del seu treball: el patrimoni del Turó de la Seu Vella de Lleida. Per això, malgrat la preexistència de l’antic Patronat de la Seu Vella, ara es tracta de crear un nou entorn de participació, assessorament, consultoria i complicitat destinat a millorar la qualitat del servei que el nou ens de gestió ha de donar als ciutadans.